Renseanlegg

Nytt anlegg, røykgassrensning

I tråd med å oppfylle Miljødirektoratets krav på utslipp til luft fra energiverket, inngikk LL kontrakt med et fransk firma, LAB, like før jul i fjor til å bygge nytt anlegg for røykgassrensning.

Prosessen er nå kommet godt i gang og planlagt oppstart for grunnarbeider er satt til månedsskifte april – mai  i år.
Det planlagt at bygget skal være lukket før vinteren setter inn for fullt i år.

For å få renset røykgassen vil anlegget bestå av tre rensetrinn:

SNCR til å fjerne NOX (injisering av urea i kjel)
Elektrofilter til å fjerne støvet
Sjøvannsscrubber til å redusere svovelinnholdet i røykgassen.

Anlegget skal etableres vest for dagens pipe i tilknytning til energiverket. Bygget vil bestå av to deler der den ene delen vil romme rensetrinnene for støv og svovelfjerning samt et lager for urea som benyttes for å redusere NOX- innholdet i røyken.
Injisering av urea vil foregå direkte inn i dagens kjeler.

Anlegget  skal stå ferdig i utgangen av 2015.

Tips en venn Skriv ut