Energiverket sett fra sjøsiden

Miljødirektoratet forlenger fristen

Miljødirektoratet har gitt Longyearbyen lokalstyre ny frist for å oppfylle kravene for utslipp til luft fra Longyear energiverk.

Longyearbyen lokalstyre søkte i januar i år om å få forlenget fristen fra 1 september 2014  til 31 desember 2015 med å oppfylle kravene til utslipp til luft. Bakgrunnen for forlengelse av fristen var at finansiering av røykgassrenseanlegget først ble fullfinansiert i Statsbudsjettet i oktober i fjor og at anlegget først vil kunne stå ferdig innen 2015.

Miljødirektoratet forutsetter også at Longyearbyen lokalstyre gjennomfører de tiltak som ble beskrevet i tilstandsvurderingen som ble gjennomført i fjor.

Longyearbyen lokalstyre vil i løpet av de to neste årene gjennomføre tiltakene i en gitt rekkefølge  slik at vi unngår langvarig stopp av energiverket og  kostbar energiproduksjon med  dieselaggregater.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 31. mars 2014 av Birgitte Dahl Knutsen | Oppdatert 24. april 2015