Endring i gebyrregulativet

Lokalstyret vedtok i sak 38/14 i møte 17.6.14 å endre gebyrregulativets kapittel 5 om tilknytningsgebyr for vei, vann, avløp, fjernvarme og strøm med virkning fra 18.6.14.

I medhold av byggeforskrift for Longyearbyen 2012 kapittel 2, jfr. plan- og bygningsloven, krever Longyearbyen lokalstyre at utbygger står for utbyggingen av og tilknytningen til vei, vann- og avløpsnett. Utbyggingen og tilknytningen skal skje etter kravspesifikasjon utformet av LL. Når anlegget er ferdig opparbeidet gjennomføres det overtakelsesforretning av anlegget. Etter godkjenning av anlegget tilfaller anlegget LL, uten annet vederlag enn at LL får det fremtidige vedlikeholdsansvaret.

For fjernvarme, strøm og punkttilknytning vann står Longyearbyen lokalstyre for utbyggingen og tiltakshaver betaler tilknytningsgebyr.

Gebyrregulativ gjeldende fra 18.6.14, og lokalstyresak 38/14, finner du på høyre side under "Relaterte filer".

Tips en venn Skriv ut