Strømmåler

Energitariff i endring

På lokalstyrets strategikonferanse 17.6 ble det diskutert å endre tarifferingen.

 Det er flere grunner til å endre tarifferingen, de to hovedgrunnene er:
• Bruker skal betale, det vil si der kostnader genereres.
• Redusere energiforbruket for dermed å redusere forbruket av diesel.

På fastlandet brukes tariffering også med de samme hensikter.

En eventuell innføring av nye tariffer vil bli gjort gjeldende fra 2015. Administrasjonen arbeider nå med å se på forbruksmønsteret på dag-, ukes- og månedsbasis.  Vi vil også gjøre beregninger på hva tariffene for de forskjellige forbrukerne kan bli ut i fra at inntektsgrunnlaget skal være det samme som i dag, energipris for 2015 er ikke satt. Politikerne er opptatt av at vi så tidlig som mulig skal informere forbrukerne om det pågående arbeidet med tariffering slik at alle har mulighet til å begynne å se på sin eget forbruk og vurdere hvor det er mulig å endre forbruksmønster for å bruke mindre strøm. Her vil vi henstille til å se på Enova sin hjemmeside, her finnes mange gode tips.

De første politiske diskusjonene knyttet til ny tariffering vil bli knyttet til budsjettprosessen som starter til høsten, og administrasjonen vil følge på med informasjon til dere som forbrukere. Har du spørsmål om tariffering, eller ønsker å vite mer så ta kontakt med Kim Rune Røkenes eller Roar Blomstrand på Energiverket.

Tips en venn Skriv ut