Planlagt vedlikehold av overløpet på Isdammen

For å sikre god overvannshåndtering i smelteperioden vil det fra slutten av januar bli utført vedlikehold av overløpet på Isdammen.
Arbeidet medfører innsnevring på veien til ett kjørefelt og redusert hastighet i anleggsperioden.
Scooterløypa på nedsiden av Isdammen vil også bli lagt om i tiden arbeidet pågår.

All omkjøring og trafikale endringer vil bli skiltet fra begge sider.

Vennligst respekter skiltingen og ta hensyn til de som jobber i anleggsområdet.

Vi håper på forståelse for at arbeidet kan føre til ulemper for trafikanter og ferdsel langs Isdammen.

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med driftsingeniør Einar Olsen, 97589264, einar.olsen@lokalstyre.no
Isdammen.jpg

Tips en venn Skriv ut
Publisert 27. januar 2016 av Einar Olsen | Oppdatert 12. september 2016