Delplan for Hotellneset

Planen utarbeides av Multiconsult på vegne av Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

Målet med planarbeidet er å fremskaffe det formelle plangrunnlag for området i form av en delplan for Hotellneset. Det legges opp til etablering av tyngre næring, industri og lager, herunder ulike former for sjøretta transport‐ og logistikkvirksomhet. Nytt avfallsanlegg og støvreduserende løsninger for kullageret skal også vurderes.

Planprogram for delplan for Hotellneset ble fastsatt av Teknisk utvalg 15.11.16 sak 16/34 i samsvar med Svalbardmiljøloven § 50. Særutskrift sak 16/34, fastsatt planprogram datert 02.11.2016 og oppsummering av innkomne merknader til utkast planprogram ligger under relaterte filer. Planprogrammet viser problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet viser hvilke vurderinger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Planprogrammet beskriver i tillegg opplegg for medvirkning og informasjon. 

Planen førstegangsbehandles i teknisk utvalg 10.10.2017.

Nærmere opplysninger knyttet til planarbeidet kan fås ved henvendelse til Multiconsult ved Tom Langeid 95190790, e-post: tom.langeid@multiconsult.no eller planleggerne i Longyearbyen lokalstyre.

Saksnummer hos Longyearbyen lokalstyre er 2016/399. 

 

Tips en venn Skriv ut