Temaplan Longyearbyen

Temaplan - ferdsel og opplevelse Longyearbyen

 

Longyearbyen lokalstyre og Visit Svalbard AS har et felles målsetting om bedre tilrettelegging for steds-/naturopplevelse og et sammenhengende gang-/turvegnett som gir tygge forbindelse til aktuelle målpunkt, aktivitetsområder og attraksjoner i Longyearbyen. Innfallsvinkel til planarbeidet for Visit Svalbard er «Longyearbyen som opplevelsesarena» og for Longyearbyen lokalstyre «Trygg ferdsel og tilrettelegging for møteplasser, friluftsliv og fysisk aktivitet». God tilrettelegging for ferdsel, aktivitet, møtesteder og opplevelse er avgjørende for trivsel og attraktivitet for både besøkende og innbyggere i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre og Visit Svalbard har samarbeidet med Agraff arkitektur (Trondheim) for å få utarbeidet en plan for opplevelser, ferdsel, aktivitet og møtesteder – trivsel og attraktivitet for besøkende og innbyggere i Longyearbyen.

 

 

Tips en venn Skriv ut