NVE har utarbeidet skisseplan for flom- og erosjonssikring i Longyearelva.

Skisseplan for flom og erosjonssikringstiltak i Longyearelva.

Illustrasjon Longyearelva

Skisseplanen beskriver flom- og erosjonssikring i Longyearelva over en strekning på ca. 2 km, fra sjøen og opp forbi skolen. Tiltaket går ut på å erosjonssikre begge elvebreddene på strekningen, sikre elvebunnen mot erosjon, samt bygge et sedimentbasseng i øvre del av anlegget. Tiltakene er dimensjonert for å sikre Longyearelva mot en 200-årsflom.

Skisseplanen ligger under "relaterte filer" i menyen til høyre.

 

Tips en venn Skriv ut