Reparasjon fjernvarme ved UNIS

Som følge av en lekkasje ved UNIS er det nødvendig å stenge fjernvarmen i området som vist på tegningen under. Nedtappingen vil starte rundt 10:00 fredag morgen og pågå ut over dagen og eventuelt kvelden avhengig av hvor komplisert det viser seg å være. I denne perioden vil det ikke være noe varmetilførsel fra fjernvarmen i området.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Rasmus Bøckman
Driftsingeniør renovasjon og fjernvarme

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

Telefon: +47 79 02 21 50

Direktenr.: +47 790 22 326

Mobiltlf.: +47 92 88 32 75

Rasmus.Bockman@lokalstyre.no

Nedstengning fjernvarme 5. august 2016
Tips en venn Skriv ut