Lokalstyrets høringsuttalelse til Svalbardmeldingen

I møte 13.9.16 vedtok lokalstyret høringsuttalelse til Svalbardmeldingen. Uttalelsen finner du til høyre under relaterte filer.

 

Utenriks- og forsvarskomiteen holder høring om Svalbardmeldingen sammen med næringskomiteen 29.9.16. Lokalstyreleder er tilstede under høringen. Komiteen avgir sin innstilling 16.11.16 og meldingen skal etter planen behandles i Stortinget 22.11.16.

 

Svalbardmeldingen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-32-20152016/id2499962/

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 28. september 2016 av Andreas Risstad | Oppdatert 13. november 2016