Anmodninger om utbetaling av Korkpenger 2016 - ny skjemaløsning.

Det er nå mulig å sende anmodning om utbetaling av Korkpenger for tildelingsåret 2016. Vi ber om at ny digital skjemaløsning benyttes og at vedlegg som dokumenterer bruken av midlene vedlegges så langt det er mulig. Skjemaløsning for alle lokalstyrets skjemaer finner du også under selvbetjeningsfanen. 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 27. januar 2017 av Joakim Damkås | Oppdatert 09. mars 2017