Gjeldende delplaner

For enkelte felter i arealplanen stiller utfyllende bestemmelser til arealplan for Longyearbyen krav til utarbeidelse av delplan før tiltak kan igangsettes. Delplaner innebærer endring og/eller detaljering av deler av gjeldende arealplan. Delplaner gir i nødvendig utstrekning rede for disponering av areal, utforming og organisering av tiltak, miljøkonsekvenser, utbyggingstakt m.m.

Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 - 2026 ble vedtatt 13.02.2017. I tillegg til arealplanen gjelder tre delplaner i sin helhet:

D34 - Longyearbyen havn - bykaia

D7 - Delplan for fem hytteområder

D36 - Delplan for sentrumsområdet med forskningsparken (erstatter deler av arealplanen)

I tillegg gjelder deler av følgende to delplaner: 

D2 - Svalbard lufthavn

D9 - Motorsportanlegg i Longyearbyen

Tips en venn Skriv ut