Delplan for hytteområder

Store Norske varslet oppstart av planarbeid med ny delplan for 5 hytteområder i 2007. Planen har vært førstegangsbehandlet.

Delplanen vil startes opp på nytt for å få delt planområdene slik at hvert hytteområde får en egen delplan. Bestemmelser må tilpasses ny arealplan, samt nye skredsoner må legges inn og nye trygge tomter skal angis.

Delplanen vil trolig komme til ny behandling høsten 2017.

Tips en venn Skriv ut