Delplan for forskningsrelaterte aktiviteter i Adventdalen

UNIS har sendt inn forslag til delplan for forskningsområdet i Adventdalen. Planen har vært til førstegangsbehandling. 

Tips en venn Skriv ut