Delplan Melkeveien - fastsatt planprogam

Statsbygg jobber med utarbeidelse av delplan for boligområdet Melkeveien - Elvesletta vest. 

Planprogram for delplan D38 Melkeveien – Elvesletta vest, sist datert 07.06.17, ble fastsatt av Teknisk utvalg den 20.06.17.

Planarbeid D38 har til hensikt å tilrettelegge for sentrumsnær boligutvikling på trygg grunn. Programmet presenterer formål, planprosess, premisser og rammer for planarbeidet. Fastsatt planprogram ligger under relaterte filer og kunngjøres i samsvar med krav i Svalbardmiljøloven § 50.

 

Tips en venn Skriv ut