Longyearbyen havn, som eies og driftes av Longyearbyen lokalstyre, er byens turisthavn. Havna benyttes også av flere forskningsfartøy, kystvakta og diverse fraktebåter. Alle skip som opererer i polare farvann må oppfylle internasjonale regler beskrevet i polarkoden. Koden inneholder en sikkerhetsdel og en miljødel.

Nyttige nettsider:
>> Oversikt over alle skipsanløp (portlongyear.no) 
>> Oversikt cruiseanløp (Visit Svalbard)
>> Informasjon om polarkoden  

På facebooksiden «Det skjer i reiselivet på Svalbard» publiseres det ukentlige oversikter over hvilke skip som kommer og hvor mange passasjerer som er om bord. 

Longyearbyen har over 100 år med cruisehistorie. Det hele startet med eventyrlige og vitenskapelige ekspedisjoner på 1800-tallet og i 1896 bygde Vesterålens Dampskibsselskab turisthotell på Hotellneset.