Barn og unge i Longyearbyen er ikke berørte av saken som er kommet opp i media om bortkomne barnevernmeldinger.

Dette er et system som noen kommuner har, men Longyearbyen har ikke dette systemet fra Visma.
Vi tar fortsatt imot alle barnevernmeldinger som kommer til Longyearbyen lokalstyre og telefonnummer til akutt barnevern er 79 02 23 05, som vi kan vi nås på til enhver tid. 

Her kan du lese mer om barnevernet i Longyearbyen lokalstyre