I forbindelse med den daglige, faste rutinen med innkobling av batteripakken opplevde Svalbard Energi dessverre strømbrudd som rammet hele byen onsdag ettermiddag.

Det første strømbruddet kom klokken litt før klokken 17:00. I første fase ble det jobbet intensivt med å få kontroll på anlegget, og få oversikt over situasjonen.

Da linjen til Adventdalen skulle kobles inn, rund klokken 19:30, opplevde vi at nettet falt ut igjen, og måtte starte forfra.

Vi beklager de tekniske utfordringene, og ikke minst beklager vi at informasjon om strømbruddet kom for sent. På bakgrunn av dette har vi i dag tatt grep og fått på plass rutiner som skal sørge for at informasjon til innbyggere og næringsliv kommer ut tidligere enn vi klarte i går.