Gradvis åpning av barnehagene fra mandag 20.april

Vi har vært inne i en tid der hverdagen har vært annerledes for oss alle,  og for foreldre og barn gitt noen ekstra utfordringer.  Vi er derfor glade for at vi nå kan ha en forsiktig oppmykning av smittevernregime ved at vi gradvis åpner barnehagene fra mandag 20.april.

Det er viktig at det gjøres på en trygg måte og i samarbeid med smittevernlegen, foreldrene og de ansatte.

Hver enkelt barnehage vil ta direkte kontakt med foreldre vedrørende oppstart og åpningstid før mandag.

Alle foreldre må sette seg inn i smittevernreglene og forholde seg til dem. Les mer her  

Please find information in other laguages here

Thailandsk - ข้อมูลถึงผู้ปกครองของเด็กอนุบาล

Alle barn og voksne som kommer til barnehagen må være helt friske.

Vi bruker Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 på hvordan barnehagehverdagen skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

 Tilvenning av nye barn har vi ingen mulighet til å ta nå i første fase av åpning av barnehagene.

______________________________________________________________________________________________

Gradually opening of the kindergartens from Monday 20 April

We have been in a time where everyday life has been different for all of us, and for parents and children there have been some extra challenges. We are therefore pleased that we can now have an easing-up of the infection control regime by gradually opening the kindergartens from Monday 20 April.

It is important that this is done safely and in collaboration with the infection control doctor, the parents and the staff.

Each kindergarten will contact parents directly regarding the start-up and opening hours before Monday.

All parents must familiarize themselves with the infection control rules and adhere to them. Read more here

All children and adults who come to the kindergarten must be completely healthy.

We use the Guidance on Infection Prevention in Kindergartens during the covid-19 outbreak 2020 on how the everyday life in the kindergarten should be carried out in a proper manner.

Please find information in other laguages here

We have no opportunity to introduce new children into the kindergartens, in this first phase of opening the kindergartens.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet informasjon som gjelder alle norske barnehager, les mer om dette nedenfor.
 
Informasjon til barnehageforeldre
Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.
 
Det er trygt for barn å gå i barnehagen
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:
• vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
• ha godt renhold i barnehagen • vaske leker jevnlig
• være ekstra mye ute med barna i tiden framover
• ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte
 
Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.
 
Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.
 
Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen.
 
Ikke ta med leker hjemmefra
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute. 
 
 
Thailandsk - ข้อมูลถึงผู้ปกครองของเด็กอนุบาล