Barnehagene har hatt gradvis åpning fra mandag 20.april, og vil i tiden fremover fortsette med samme oppholdstid for barna som nå.

Barnehagenes åpningstid vil være kl. 08.00-14.30 frem til ny beskjed foreligger. 

Barnehagene bruker Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 på hvordan barnehagehverdagen skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

Fra mai vil man måtte betale for barnehageplassen som normalt. Dere vil ikke bli fakturert for kostpenger så lenge vi ikke serverer mat i barnehagen. Prisen for barnehageplass vil ikke bli redusert som følge av kortere åpningstid. For de dagene det var stengt i mars, fratrukket de dagene det var åpent i april blir det produsert kreditnotaer og beløpet vil bli utbetalt til dere.

 Utdanningsdirektoratet publiserte 22.april en artikkel om. Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-skoler-og-sfo-kan-ha-kortere-apningstid/

Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

 Som følge av covid-19 utbruddet har barnehagene vært stengt. Fravær som skyldes dette ekstraordinære tiltaket regnes ikke som ferie.