Vi ber om at ferdsel med beltegående kjøretøy unngås i Adventdalen ved viklestasjonen som vist på kartutsnittet nedenfor i perioden 19 - 20. februar. Det ligger en El-kabel på bakken (uten strøm) som skal monteres i løpet av morgen dagen. Markering på kartutsnittet viser kabelens fulle lengde.

 

Adventdalen - elkabel.png