Regjeringen presenterte tirsdag 7.april sin plan for gradvis åpning av samfunnet. Nasjonale myndigheters beslutninger ligger naturligvis til grunn for de lokale vurderingene her oppe.

Regjeringen åpning skole barnehage
 
Når det gjelder uken rett etter påske vil barnehagen fortsatt være stengt og det blir hjemmeskole. Samtidig vil vi forberede åpning av barnehagene og delvis åpning av skolen slik at vi kan ivareta smittevern for elever og ansatte på en god måte. Det vil innebære en del praktiske utfordringer, men da har vi fått tid til å planlegge dette så godt som mulig.
 
For barnehage og skole ble følgende presentert fra Regjeringen:
 
20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.
27. april: Skolen åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner fra samme tidspunkt. Deler av videregående åpner også. Regjeringen prioriterer de yngste barna fordi hjemmeundervisning er vanskeligere. De er mer avhengig av foreldrene enn eldre elever. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 
Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Det er et mål at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren.
 
27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. De fysiske lokalene skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27.april. Det vil prioriterers studenter, stipendiater og postdoktorer som skal fullføre løpet denne våren og som er avhengig av utstyr og infrtstruktur på studiestedet. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.
 
Folkehøgskoler åpnes ikke igjen før sommeren.
 
Longyearbyen lokalstyre vil i samarbeid med Longyearbyen sykehus og Sysselmannen gjøre lokale vurderinger og Longyearbyen lokalstyre vil utarbeide retningslinjer og rutiner for åpningen på bakgrunn av råd fra smittevernoverlegen.
 
For informasjon om UNIS se deres hjemmesider.