Vi inviterer byens ungdommer til informasjonsmøte med politikere og administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre. Vi har flere tema vi vil snakke med dere om, deres innspill, spørsmål og meninger er viktig for oss!

Dato: Tirsdag 26.januar 
Kl.:     17.00
Sted:  Kulturhuset
 
Tema for møtet:
  • Hvordan er det å være ung i koronatid?
  • Hva ønsker dere var annerledes?
  • Flytting til nye lokaler i Coop- bygget
  • Utarbeidelse av gågate og torget
  • Sambruk av UHU, klubb og barnehage
Politikere og administrasjonen fra Longyearbyen lokalstyre svarer på dine spørsmål under møtet.
Send gjerne dine spørsmål på forhånd og andre saker du vil ta opp med oss senest tirsdag 15:00 til: vibeke.olsgard@lokalstyre.no
Det blir også mulig å stille spørsmål underveis i møtet.

 

Velkommen!