Program:

  1. Lokalstyreleder Arild Olsen ønsker velkommen 
  1. Gjenoppbygging og omstilling

Hva vil nordmenn ha sommeren 2021? Og hvordan vil de ha det levert og kommunisert?

Presentasjon ved Ann-Jorid Pedersen, rådgiver i Mimir. 

  1. Generell informasjon v/Longyearbyen lokalstyre

Forvaltningen av ordningen

Kort presentasjon av hjemmeside og søkeportal

Spørsmål og svar


Lenke til det digitale informasjonsmøte:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Det er anledning til å sende spørsmålene angående tilskuddsordningen på forhånd eller underveis i sendingen på e-post til: tilskuddsordning.reiseliv@lokalstyre.no eller i kommentarfeltet på Teams under sendingen. 
 

Les mer om tilskuddsordningen her