Strømmen vil ikke bli borte i Adventdalen tirsdag 13 august. 

Om noen har problemer, ta kontakt med Lokalstyret på tlf 79 02 21 50.