Stein Ove Johannessen er leder i Miljø,- og næringsutvalget i Longyearbyen lokalstyre. Han ønsker innspill dra Longyearbyens innbyggere til arbeid med lokalsamfunnsplanen. Hvordan vil du at Longyearbyen skal være i 2033?, og Hva må vi gjøre for å komme dit og hva kan du som innbygger bidra med - er blant spørsmåene som stilles. 

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for arbeide med lokalsamfunnsplanen, sier Johannessen. 

 

Send oss dine forslag til mål og strategier på e-post: postmottak@lokalstyre.no innen 25. juni 2021.

Bli med og ta ansvar -  hjelp oss med å bestemme vår fremtid!