Spørsmål om hvordan du deltar og kan svare? Ta kontakt med oss på telefon 79 02 21 50 (Hverdager kl.09:00 -15:00) eller på e-post: postmottak@lokalstyre.no   

Vi ønsker at så mange som mulig deltar i innbyggerundersøkelsen og får anledning til å si sin mening. 

Svarfristen er utvidet til 10. februar.

Undersøkelsen ble sendt 19.januar til innbyggerens digitale postkasse i henhold til Befolkningsregisteret for Svalbard. 

Innbyggere som mottar digital post i Altinn og som ikke har åpnet meldingen digitalt, vil få et brev i posten med informasjon om påloggingsside og passord. Dette skjer automatisk etter 40 timer med uåpnet post og brevet skal ha kommet frem til deg nå.

De som har Digipost eller e-Boks har fått brevet dit. De som har reservert seg mot digital kommunikasjon får et brev i posten med informasjon om påloggingsside og passord.

Følg lenken under for å komme til påloggingssiden og ha passordet ditt tilgjengelig for å svare på undersøkelsen.    

Innbyggerundersøkelse - bilde påloggingsside.png