Si din mening!

Longyearbyen lokalstyre inviterer innbyggere i Longyearbyen til å delta i en undersøkelse der vi ønsker din mening om tjenestetilbudet. Undersøkelsen er en del av flere undersøkelser og datainnsamlinger som nå er gjennomført. I denne undersøkelsen vil vi vite hvor fornøyd du er med mange ulike sider av det som utgjør dagliglivet ditt i byen. Undersøkelsen har 3 hovedtema;

  • Longyearbyen lokalstyre som tjenesteleverandør
  • Longyearbyen som bosted
  • Longyearbyen som lokaldemokrati

Dersom vi skal kunne yte gode tjenester og gjøre gode beslutninger framover, så må vi vite hva du som innbygger mener er bra eller dårlig eller hva som mangler i dag. Det er viktig for tjenestetilbudet og samfunnsutviklingen at flest mulig deltar i undersøkelsen.

Hvem kan delta og hvordan:

Bosatte i Longyearbyen blir invitert til å delta i Innbyggerundersøkelsen 2021.

Alle som var bostedsregistrert i Longyearbyen den 14.12.2020 og er over 18 år, vil få undersøkelsen på enten Digipost, E-boks eller Altinn. Informasjon om hvordan undersøkelsen besvares finner du der. Undersøkelsen er heldigital og du kan besvare enten på norsk eller engelsk på nettet. Undersøkelsen er individuell og anonym.

Svarfrist er fredag 5. februar 2021.

Alle svarene behandles anonymt og i henhold til personvernreglene. Lokalstyret publiserer resultatet på hjemmesiden.