Innskriving
Foresatte som har barn som skal begynne i 1. trinn ved Longyearbyen skole høsten 2022,  må sende inn elektronisk skjema «skole - innskriving av elever»

Foreldremøte 
Det blir foreldremøte for foresatte til høstens førsteklassinger 19.05.2022 kl. 18-19 i skolens lokaler, Hålen.
 

SFO-plass skoleåret 2022/2023
Det er eget elektronisk søknadsskjema for SFO-plass som heter «SFO- søknad om plass i skolefritidsordningen»
Søknadsfrist for ordinær SFO-plass for skoleåret 2022/2023 er 01.06.2022.

 

Påmelding til feriedager (ekstra) SFO før skolestart 
Det vil være mulighet for høstens 1. klassinger å søke ekstra 
SFO-plass fra og med mandag 01.08 til og med mandag 15.08.2022.
(SFO er stengt fra og med 16.08-19.08.22 pga. planleggingsdager. Skolestart mandag 22.08.022)
 
Det er eget elektronisk søknadsskjema som heter «SFO – påmelding til feriedager»
Søknadsfrist for påmelding til ekstra feriedager SFO før skolestart er 01.06.2022.

Skjemaene finner du på Longyearbyen lokalstyre sine hjemmesider under fanen, skjema A-Å.