Hvilke muligheter gir det verdenskjente sykkelrittet oss og bør vi gripe muligheten til å samarbeide om å lage liv og røre rundt det sportslige arrangementet? Du som innbygger må være med å bestemme dette.

TV2 ekspertkommentator Dag-Otto Lauritsen og daglig leder i Arctic Race of Norway kommer! Kommer du?

Møteprogram: 

Kl. 18.00      Velkommen til samskapning
                     v/ lokalstyreleder Arild Olsen og styreleder Svalbard Turn Per Nilssen.
Kl. 18.05      Arctic Race of Norway, mye mer enn et vanlig sykkelritt
                     v/ Knut-Eirik Dybdal og Dag-Otto Lauritsen.
Kl. 19.05     Hva kan Arctic Race of Norway tilføre samfunnsutviklingen i Longyearbyen.
                    Hvilke potensielle kan et Arctic Race gi oss?
                    Innledning lokalstyreleder Arild Olsen og styreleder Svalbard Turn Per Nilssen.
Kl. 19.10    10 min Barn og unge perspektivet - Ungdomsrepresentanter
                    10 min Frivillighetsperspektivet - Lokale lag & foreninger
                    10 min Reiselivsperspektivet - Visit Svalbard.  
                    10 min Verdiskapingsperspektivet i næringslivet - Svalbard Næringsforening
                    15 min  Innspillsrunden "ordet fritt"  - Fra fremmøtte      
Kl 20.05      Oppsummering og avslutning
                    v/ lokalstyreleder Arild Olsen og styreleder Svalbard Turn Per Nilssen.