I etterkant av isbjørnbesøkene i det siste kommer skolen til å sette inn ekstra tilsyn om morgenen slik at skolebygningen er åpen når skolebussen ankommer. Det vil i praksis si at skolen er åpen fra kl. 07:50.

Skolen finner det også naturlig å gå gjennom øvrige rutiner og sikkerhetsvurderinger. Vi er i den forbindelse allerede i dialog med Sysselmannen/politiet. Foreløpig har vi ikke fått noen anbefalinger ut over det som gjelder til vanlig og slik sett tjener besøkene som en påminnelse om hvor vi bor. Eventuelle endringer og/eller presiseringer vil bli kommunisert via skolens ordinære kanaler.