Valglogo

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. september. Stemmeberettigede som oppholder seg på Svalbard på valgdagen og som vil gjøre bruk av sin stemmerett, må avgi forhåndsstemme. Dette kan foregå på fastlandet fra og med 12. august eller i Longyearbyen fra 1. juli.

I  Longyearbyen kan du forhåndsstemme på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget til følgende tider:

1. juli til og med 2. september: mandag – fredag kl 09.00 – 15.00

Husk å ta med legitimasjon ved frammøte for stemmegivning!

 

Mottak av forhåndsstemmer i Ny-Ålesund, Hopen og Bjørnøya skjer etter nærmere kunngjøring på hvert enkelt sted.

Nødvendig materiell er lagt ut på stemmestedene.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr 30. juni 2019. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du har flyttet fra.

Mer informasjon om valget finner du på valg.no