Kommunikasjon

Midt mellom Tromsø og Nordpolen finner du Svalbard. Med fly fra Tromsø nås Longyearbyen etter 1 1/2 time. Båt bruker rundt 2 døgn på den samme strekningen.

Passasjertransport fra/til fastlandet
Longyearbyen er tilknyttet fastlandet med faste flyruter, og de fleste tilreisende kommer til Longyearbyen med rutefly. SAS trafikkerer i dag Svalbard med flere regulære ukentlige passasjerflygninger.

Varetransport til/fra fastlandet
På grunn av det gunstige klimaet er havet isfritt i mer enn 8 måneder av året, og den normale skipningssesongen strekker seg fra mai til november/desember. Varetransport vinterstid foregår med fly.

Intern transport på øygruppa
For å nå bosettingene i Svea og Ny-Ålesund, benyttes småfly. Dette er ikke regulære flyruter, men transport som henholdsvis Store Norske og Kings Bay selv sørger for.

I sommersesongen er mindre båter tilgjengelige for charteroppdrag. I Longyearbyen finnes det flere buss- og drosjeselskap, se Bedriftsoversikt for Svalbard, under Publikasjoner.

Telekommunikasjon
Telekommunikasjonen til Longyearbyen er digitalisert og går via kabel som er lagt på havbunnen mellom Svalbard og fastlandet. Enkelte områder på Svalbard har mobildekning.

Tips en venn Skriv ut