Longyearbyen skole
Tlf. 79 02 39 00

Frode Thorstad
rektor, tlf. 90 68 23 68

Randi Johnsen
ass.rektor/avdelingsleder 8.-10.trinn, tlf. 92 21 23 14

Eli K. Elvheim
avdelingsleder 1.-7.trinn, tlf. 99 12 29 40

Anne-Line Pedersen
avdelingsleder vg, tlf. 90 89 09 41

its_logo_2.png

Visma Flyt Skole