Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Korkpenger 2017 - Søknadsfrist 10.11.

Frist for å søke om Korkpenger for 2017 er 10.11.

Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS
 
Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.
 
Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.
 
Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet egne retningslinjer/prinsipper for tildeling av korkpenger.
 
Satsningsområder 2017

Satsningsområder og økonomisk ramme for 2017 ble vedtatt av lokalstyret i møte den 23.10:

- Flerkulturelle aktiviteter
- Kulturnæring
- Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter

- Lokal kulturaktivitet og produksjon i Longyearbyen og Svea
- Et hvert tiltak som bidrar til å fremme trivsel og bolyst i Longyearbyen

Rammen for tildeling er satt til 2,9 mill. kr., som er det samme som i 2016.  Selve tildelingen av midler gjøres av Oppvekst- og kulturutvalget.

Søkere
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.
 
Søknadsskjema og retningslinjer
Veiledning og informasjon finner du på høyre side under "Relaterte filer".
 
Søknadsfrist: 10.11.2017
 
Fortrinnsvis benyttes elektronisk søknadsskjema: Direkte til søknadsskjema
 
Alternativt kan søknaden sendes til:
Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen,
eller på e-post.