Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Korkpenger 2018 - Søknadsfrist 7.10.

Frist for å søke om Korkpenger for 2018 er den 7. oktober.

 

Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS
 

Formål

Longyearbyen lokalstyre har i «Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as» fått i oppgave å fordele nettooverskuddet fra Nordpolet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea. 

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet egne retningslinjer/prinsipper for tildeling av korkpenger.

Satsingsområder 2018

Det er ikke vedtatt egne særskilte satsingsområder for årets tildeling ut over det som framgår av formål og retningslinjer for tildeling.

Ramme for tildelingen i 2018

Rammen for tildeling er satt til 3 mill. kr. Selve tildelingen av midler gjøres av Oppvekst- og kulturutvalget.

Søkere

Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad. 

Søknadsskjema og retningslinjer

Veiledning og informasjon finner du på høyre side under "Relaterte filer". 

Søknadsfrist: 7.10.2018

Fortrinnsvis skal det benyttes elektronisk søknadsskjema: Korkpenger - søknad

I unntakstillfeller kan søknaden sendes pr. post til:

Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen,
eller på e-post.