Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS - Korkpenger


Formål

Longyearbyen lokalstyre har i «Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as» fått i oppgave å fordele nettooverskuddet fra Nordpolet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea. 

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet egne retningslinjer/prinsipper for tildeling av korkpenger.
 

Satsingsområder 2022

I tillegg til det som går fram av veiledningen til korkpengeordningen pkt. 1, har lokalstyret vedtatt følgende satsingsområder for korkpengetildelingen i 2022: 

  • Aktiviteter og tiltak som vektlegger bærekraftig praksis, som styrker lokal identitet og tilhørighet.
  • I Frivillighetens år 2022 vektlegges søknader som har frivillig arbeidsinnsats i gjennomføring av aktiviteter.
     

Ramme for tildelingen i 2022

Rammen for tildeling er satt til 3 mill. kr. Tildelingen gjøres av oppvekst- og kulturutvalget i desember.


Søkere

Lag, foreninger og andre med formål om å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad. 


Søknadsskjema og retningslinjer

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Skjemaet finner du her: Korkpenger - søknad
Lenke til veiledning og informasjon for søkere finner du under Vedlegg (se helt nederst på siden).


Søknadsfrist: 16.10.2022