Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS
 
Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.
 
Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.
 
Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet egne retningslinjer/prinsipper for tildeling av korkpenger.
 
Satsningsområder 2015

Lokalstyret har vedtatt følgende satsningsområder for korkpengetildelingen i 2015:

- Flerkulturelle aktiviteter
- Kulturnæring
- Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter

Ramme for tildelingen i 2015 er inntil 2,9 mill.kr. Oppvekst- og kulturutvalget er delegert myndighet til å foreta tildeling

Søkere
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.
 
Søknadsskjema og retningslinjer
Søknadsskjema og nærmere veiledning og informasjon finner du på høyre side under "Relaterte filer".
Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Infotorget i 1. etg i Næringsbygget.
 
Søknadsfrist: 15. oktober 2015
 
Søknaden sendes til:
Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen,
eller på e-post: postmottak@lokalstyre.no