Korkpenger

”Korkpengene” - Tildeling av overskudd fra Nordpolet as

Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Ramme og satsingsområder

Ramme for tildeling blir fastsatt av lokalstyret. De siste årene har rammen hvert på 2 900 000 kr.

Hvem kan søke?
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.

Søknadsfrist
Korkpenger blir utdelt kun én gang årlig. Søknadsfristen fastsettes årlig og kunngjøres på nettsiden og i Svalbardposten. Søknadsfristen har vanligvis blitt satt til september/oktober.

Retningslinjer og søknadsskjema
Retningslinjer finner du her og link til elektronisk søknadsskjema ligger under "Relaterte linker" i menyen til høyre. Dersom du trenger hjelp - Ta kontakt med Infotorget på telefon 79 02 21 50 eller på e-post .

Frist for utbetaling av korkpenger
Vi minner om at frist for utbetaling av korkpenger normalt er 30. juni året etter tildelingen. I visse tilfeller kan det gis utsettelse i inntil ett år, dersom særskilte forhold i tiltaket/prosjektet taler for det. En utbetaling fordrer at rapport og regnskap vedrørende forrige års tildeling er innlevert Longyearbyen lokalstyre, samt at betingelser for tildelingen gitt i vedtaket er oppfylt.

Tips en venn Skriv ut