I tillegg oppheves kravene til gjennomføring av reiselivsaktiviteter og begrensningen i beleggsutnyttelse for hoteller og overnattingssteder på Svalbard.

Kravene til gjennomføring av kystcruise på Svalbard oppheves i utgangspunktet, men det vil fortsatt være begrensninger når det gjelder ilandstigning på Svalbard og krav om at skipet skal returnere til hjemmehavn ved mistanke om eller bekreftet smitte om bord.

Det midlertidige forbudet mot internasjonale charterflygninger til Svalbard videreføres.

Endringene trer i kraft fra 25. september klokken 16.00.

Les hele pressemeding