Våren har kommet og arbeidet med kosting og spyling av gater har startet. På offentlig plasser må dette foregå på kveld/nattestid grunnet tilgjengelighet.

Dette kan medføre noe støy. Ber om tålmodighet da dette bare vil vare en begrenset periode.