– Det sirkulerer nå svært mye smitte i samfunnet på fastlandet, og vi er bekymret for smitteutbrudd på Svalbard. Beredskapssituasjonen på Svalbard er mer sårbar enn på fastlandet med begrensninger i kapasiteten i helsetjenesten og lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp. Usikkerheten knyttet til den nye omikronvarianten gjør at vi nå innfører ytterligere tiltak for å redusere risikoen for smitteutbrudd på øya, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen fra Regjeringen.

Testplikten gjelder i utgangspunktet for alle, men det gjøres noen få unntak, blant annet for barn under 16 år der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Dagens krav om negativ test før avreise til Svalbard justeres tilsvarende i tråd med slikt unntak for barn under 16 år. Det legges opp til at hurtigtester (selvtest) skal være gratis og tilgjengelig for de reisende på flyplassen i Longyearbyen. Ved positiv test skal personen umiddelbart isolere seg og meddele resultatet til Longyearbyen sykehus.

Innføring av testkravet er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og bygger på reglene om krav om testing etter ankomst til Norge.