Opplegget kalles Byggopp og gjennomføres av opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk. Opplæringskonsulent Glenn Andre' Walle i opplæringskontoret forteller om ivrige og kreative husbyggere.

Gjennom Byggopp får elevene løse oppgaver på en litt annen måte enn det de er vant til og de får brukt fagkunnskap fra både matematikk og samfunnsfag på en praktisk måte. Opplæringskontoret erfarer at elevene opplever mestring og for noen øker småhusprosjektet interessen for bygg- og anleggsfagene.  

Å fullføre et byggeprosjekt er alltid en god opplevelse og ungdommene får et enda bedre grunnlag for utdanningsvalget de snart skal ta.

Småhusene blir å se på ungdomsskolen utover våren.