Kullkraftverket i Longyearbyen produserer igjen strøm. Vi kan fortsatt ikke levere fjernvarme fra kullkraftverket og kjører derfor på reservesystemet.

- Vi er fortsatt i en fase der vi ikke kan levere energi som normalt. Vi har dialog med de som er berørt, slik at de så snart som mulig kan ta opp normalaktivitet. 

- I tillegg har det vært noen utfordringer med dieselleveransen til reservesystemet. Dette har vi nå løst, sier fungerende administrasjonssjef Morten Dyrstad i Longyearbyen lokalstyre.