Som fadderfamilie gir du fastlandselever på Vg2 og Vg3 et kontaktpunkt og en trygghet hos en vanlig familie. Elevene vil bo på en hybel. Det er ikke ment å være en stor jobb, men særlig i begynnelsen kan det være hyggelig å kunne komme hjem til en familie, få svar og hjelp på praktiske spørsmål, invitere til middag og være litt sosiale sammen. Kanskje eleven kan være med på en tur eller andre aktiviteter som familien driver med. Ut fra erfaring skrives det ingen formell avtale mellom elev og fadderfamilie, men forventninger og behov avklares gjennom samtaler. Ta kontakt med skolen ved Anne-Line Pedersen på tlf 79 02 21 50, eller epost: anped@lokalstyre.no