Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjøring av planvedtak (31.1.)

Delplan D34 Longyearbyen havn - bykaia

Iht. svalbardmiljølovens § 52 ble Delplan for Longyearbyen havn vedtatt i lokalstyret 11.12.2017, sak 71/17. Vedtatte plandokumenter ligger under relaterte filer. Lokalstyrets planvedtak kan påklages innen 31.1.2018, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Longyearbyen lokalstyre, Boks 350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no.