Delplan for Todalen hytteområde, planid: D44, ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyret på møte den 15.12.2020. Vedtaket er fattet i henhold til svalbardmiljølovens § 52. 

Lokalstyrets planvedtak kan påklages innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

Klagen sendes til postmottak@lokalstyre.no

Eventuelle spørsmål ta kontakt med arealplanlegger John Haugen, e-post: john.haugen@lokalstyre.no eller telefon 40 24 01 18 

Plandokumenter vedtatt av Lokalstyre 15.12.2020 (Sak 81/20):

Andre saksdokumenter: