Teknisk Utvalg fastsatte i møte 19.03.19 planprogram for Delplan for samlet barnehage – del av felt OPT/ID.

Planprogrammet er "oppskriften" for det videre arbeidet med delplanen.