Kunstnerduoen Ramona Salo Myrseth og Katarina Skår Lisa åpner dørene til "Vårt arktiske arkiv," en utstilling som gir et dypt innblikk i deres kunstneriske reise. 

Verkene i utstillingen ble skapt under et inspirerende opphold på Svalbard i 2021. Kunstnerne engasjerte seg i dype kunstneriske utforskninger gjennom dialog med lokalsamfunnet, utforskning av naturens bevegelser og dokumentasjon av det storslåtte arktiske landskapet.

Åpning av utstillingen er på Nordover lørdag 4. november 2023, kl 14.00 - velkommen!

Link til arrangementet på Facebook

Historie

Arktiske opplevelser ble omhyggelig bevart gjennom ulike medier, inkludert linosnitt på tekstil og papir, video og fotografi. En spesiell lydopplevelse ble komponert av den samiske musikeren og joikeren Lávre Johan Eira for å berike utstillingen.

De to kunstnerne har skapt et poetisk samarbeidsprosjekt som utforsker deres felles sjøsamiske bakgrunn.

Utstillingen forteller en historie om deres arv og nåtid, og gir en dyptpløyende dialog om grunnleggende politiske spørsmål i nordiske og samiske samfunn i dag, med røtter i erfaringer fra kolonialisme, inkludert rettigheter til landområder og bevaring av kulturarv. 

De er sterkt engasjert i å skape kunst i forbindelse med økologi, kultur, omsorg og naturen.

Ulike ferdigheter

Salo Myrseth, utdannet klesdesigner fra KHiO, bruker sine ferdigheter som håndverker, duojár, designer og historieforteller til å utforske materialer, teksturer og kulturelle og personlige minner.

Skår Lisa, med utdannelse innen koreografi fra KHiO og bred erfaring innen dans, performance og bevegelseskunst, har skapt kunstverk som smelter sammen elementer fra scenekunst og performance. Hun fokuserer spesielt på forholdet mellom natur, kultur og mennesket.

"Vårt arktiske arkiv" er et spennende initiativ fra Nordnorsk Kunstmuseum, og alle verkene i utstillingen er en del av museets samling. Utstillingen kurateres av Lise Dahl, som har bidratt til å gi liv til kunstnernes visjon på en imponerende måte.

Utstillingen varer til 14. april 2024.