Longyearbyen lokalstyre har ansvar for å tildele transportløyver i Longyearbyen. Løyvene er behovsprøvd, dvs. antall løyver er begrenset og underlagt politisk kontroll.

Fra 1.1.2021 er følgende løyver ledige: 

1 Ruteløyve for flybuss
6 drosjeløyver
1 selskapsvognløyve

For alle løyvene gjelder «Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen», samt de vilkårene Longyearbyen lokalstyre har gjort gjeldende for løyveperioden i retningslinjene for tildeling av transportløyve. Løyvene tildeles for perioden 1.1.2021- 31.12.2025.

Dersom det er flere søkere enn antall løyver som skal tildeles kan lokalstyret vektlegge følgende momenter: 

Tilbyderens erfaring og kompetanse med tjenesten, passasjersikkerhet, miljøprofil og tilfredsstillende økonomisk evne.

Vi minner om at politiattesten ikke må være eldre enn 3 måneder ved søknadstidspunktet.

Send søknad via elektronisk søknadskjema

Søknadsfristen er 1. september 2020. 

Turvognløyve I og II er ikke behovsprøvd og behandles fortløpende av administrasjonen.  Dersom dere har en turvognløyve I eller II som utgår 31.12.2020 må nye løyver omsøkes i løpet av høsten 2020.